Gürültü Ölçümü

cevresel_gurultu_olcumu
Gürültü Ölçümü

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirler için çevresel gürültü seviyesinin ölçülerek belirlenmesi gerekmektedir. Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması gerekmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, şantiye alanları, atölye, imalathane, işyerleri ve açık alanda kullanılan teçhizatlardan kaynaklanan gürültü ölçümlerini yaparak raporlarını hazırlamaktayız.

  • Çevresel Gürültü Seviyesi Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması
  • Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması
  • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlarının Hazırlanması
  • Akustik Raporlarının Hazırlanması