Hakkımızda

Hakkımızda

İNTERTEST Laboratuvar ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. on yılı aşkın süreçte edinilen bilgi ve tecrübelerle, 2013 yılında Gaziantep’te kurulmuştur. Özel sektör ve kamu kuruluşlarına çevre mevzuatı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında zorunlu olan ölçüm, analiz, test ve periyodik muayene hizmetlerini tek çatı altında birleştirerek sunan İNTERTEST, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. Tüm hizmetlerinde; konusunda uzman personeli ile ulusal ve uluslararası seviyede kabul gören ölçüm standartları ve metotları ile izlenebilirliği sağlanmış son teknoloji ürünü cihazlar kullanarak; kaliteli, ekonomik, profesyonel hizmetler sunmaya çalışmaktadır.

İNTERTEST Laboratuvar, altyapı, eğitim, personel, cihaz ve diğer gereksinimlerini tamamlayarak, Türkak ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında akredite edilmiş, yeterlilik almış bir ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARIDIR.

İNTERTEST aynı zamanda 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Gaziantep’te Türkak tarafından akredite edilen ilk İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARIDIR. Bu kapsamda tüm iş güvenliği ortam ölçümleri (Toz, Gürültü, Aydınlatma, Titreşim, Termal Konfor, VOC, Gaz ve Buhar ölçümü v.b) yapılarak raporlanmaktadır.

2009 yılından itibaren 300’den fazla işletmenin basınçlı kaplarının hidrostatik testleri, kaldırma/iletme araçlarının periyodik muayeneleri, elektrik tesisat kontrolü ve topraklama ölçümleri İNTERTEST’in tecrübeli mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Edinilen bu bilgi ve tecrübelerle “TS EN ISO/IEC 17020” standardı kapsamında akredite edilen firmamız A SINIFI MUAYENE KURULUŞU olarak bu hizmetlerine devam etmektedir.

İNTERTEST olarak temel hedefimiz, akreditasyon kuralları doğrultusunda gerekli olan tüm şartların sağlanması; müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasına yönelik her türlü tedbiri alarak tek kapıdan tüm periyodik muayene, test, ölçüm ve sertifikasyon hizmetlerini “Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir Bir Kuruluş” olarak sunmaktır.

ÜST YÖNETİM DEKLARASYONU

İNTERTEST Laboratuvar, yaptığı işte ve ürettiği ölçüm sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda İNTERTEST Laboratuvar olarak;

 • Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı,
 • Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17025:2017, TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Uluslararası Standartlarının gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,
 • Laboratuvarımızda yapılacak olan ölçümlerle ilgili her türlü talebin tarafsız olarak değerlendirmeyi,
 • Laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları ölçüm sayısından veya bu ölçümlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını ve risklerini düzenli olarak analiz edecek ve personel tarafından bu analizin anlaşılmasını ve bu risk analize dâhil edilmesini sağlayacaktır. Bu risk analizi sayesinde TS EN ISO/IEC 17025:2017 Kalite Yönetim sistemi faaliyetlerinde objektif olmayı garanti altına alacaktır. Tarafsızlığına yönelik bir risk belirlendiğinde İntertest yönetimi böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını veya en aza indireceğini gösterecektir. Mevcut riskin ortadan kaldırılması için gerekli olacak tüm kaynakların temin edilmesini sağlayacaktır.
 • Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri ve üçüncü taraf zararlarını tazmin etmeyi,
 • Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;
 • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve  uygulaması  için  gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

ŞİRKET MÜDÜRÜ

BAKİ KORKMAZ

29.01.2019

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

İNTERTEST LABORATUVAR VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, Muayene Kuruluşu hakkındaki idari ve teknik kararların alınıp uygulanması sürecinde;

 1. Yapılacak muayene sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve psikolojik iç ve dış baskıdan uzak ve bağımsız olarak faaliyetlerimi yürütüleceğimi,
 2. Muayene işlemlerinin ve sonuçlarının bağımsızlığını, doğruluğunu ve gizliliğini tehlikeye sokabilecek bir bağlantı içinde yer almayacağımı,
 3. Muayene faaliyetlerine müdahale etmeyeceğimi,
 4. Muayene faaliyetlerinde çıkar çatışması olması durumunda, bu hususu bildireceğimi,
 5. Yukarıdaki ifadeleri okuyarak ve bilincine vararak imzaladığımı,

 

İşbu imzamla beyan ve arz ediyorum.

ÜST YÖNETİM

Baki KORKMAZ

29.04.2016

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • İNTERTEST Laboratuvar olarak; ÇEVRE ve İŞ GÜVENLİĞİ ölçüm hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar yaparak, personelimizi sürekli eğiterek, ölçüm metotlarının gereklilikleri yerine getirerek, tam zamanında, hatasız ve güvenilir bir şekilde müşterilerimize sunmayı taahhüt ederiz.
 • Ölçüm hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart ölçüm metotları kullanacağımızı, ölçüm metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmalarının yapılacağını taahhüt ederiz.
 • Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite, laboratuvarımızın temel ilkeleridir.
 • Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’e uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve ölçüm çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.
 • Planlanan hedeflere yönelik risk, fırsat ve kaynakları belirleyerek gerçekleştirmek ve izlemek
 • Kalite yönetim sistemimizin temel hedefi, müşteri beklentilerinin karşılanması, müşterilerle işbirliği yaparak olası şikayetlerinin giderilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.
 • İNTERTEST üst yönetimi; Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025,TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 standartları, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

Baki KORKMAZ
29.01.2019