HASTANE HVAC PERFORMANS TESTLERİ

Ameliyathane, yoğun bakım ve izolasyon odaları gibi steril alanların standartlara uygun performans yeterlilikleri periyodik olarak doğrulanmalıdır. Uygulanan testler hijyenik havalandırma sisteminin DIN 1946-4 ve ISO 14644 standartlara göre performansını ortaya koymaktadır.

Hastane Hijyenik Alan Validasyonu İçin Yapılan Testler

Hava Debisi, Hava Akış Hızı ve Aynılığının Ölçümü
– Türbülans Şiddeti Ölçümü
– HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi
– Partikül Sayımı ve Temiz Odaların Sınıflandırılması
– Fark Basınç Ölçümü
– Sıcaklık ve Nem Ölçümü
– Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi
– Dekontaminasyon / Geri Kazanım Testi