İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

emisyon
İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

Üretim tesisleri faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz ve gaz gibi kirleticilerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını ve hangi oranlarda kirletici vasıfl ara sahip olduklarını ve tesislerin ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait referans değerler göz önünde bulundurarak, Tesis Etki Alanında Hava Kalitesinin Ölçümü, hesaplanması ve raporlanmasını yapmaktayız.

  • Partikül Madde (PM10)
  • Tayini Çöken Toz Tayini