İSG Ölçüm Laboratuvarı

intertest ölçüm laboratuvarı
Termal Konfor

Çalışma ortamında termal konfor şartlarını sağlayan faktörler, uygun sıcaklık, nem, hava akım hızı ve radyan ısıdır. Termal konfor şartlarını sağlamayan ortamlar, çalışanlarda ısı çarpması, deri bozuklukları, moral bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olduğundan iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır.

Termal Konfor ölçümü yaptırarak çalışanların ortamdaki sıcaklık, nem ve ısı gibi faktörlerden kaynaklanan meslek hastalığı, sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasını belirleyebilirsiniz.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, Çalışma ortamındaki Termal Konfor ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.

 • Kazanların verimliliğini artırmak
 • Yakıt ve gider tasarrufu sağlamak
 • Emisyonları azaltmak
 • Emisyonları limitlerin içinde tutmak
 • Üretim prosesinde kaliteyi artırmak

.

  • Çevre Sıcaklık Ölçümü
  • Nem ve Nem Sıcaklık Ölçümü
  • Hava Akım Hızı Ölçümü
  • Radyan Sıcaklık Ölçümü
  • PMV: Çalışanın Ortamı     Algılama Değeri
  • PPD :   Çalışanların    Memnuniyet Değeri
  • WBGT : Isının Çalışan     Üzerindeki Baskısı

.

.