İSG Ölçüm Laboratuvarı

tozolcum
Toz Ölçümü

Çalışma ortamındaki tozlar akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli meslek hastalıklarına yol açarlar. İş yerlerinde kullanılan hammaddeler, yapılan işlemler ve imalat proseslerinin  incelenerek tozun kaynağını, çeşidini ve çalışan tarafından solunan toz miktarının gravimetrik esasa göre maruziyet sınır değerini aşıp aşmadığı belirlenmelidir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak, iç ortam ve kişisel maruziyet toz ölçümlerini yapmaktayız. Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz  ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.

  •  Tozların meslek hastalıklarındaki etkinliğini
  • Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlarını
  • Çalışanın toza maruziyet düzeyi, süresi ve sıklığını
  • Alınması gereken önleyici tedbirleri belirleyebilirsiniz
    • Ortamdaki (Toplam) Toz Tayini
    • Kişisel Maruziyet (Solunabilir ) Toz Tayini