ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

9001_belgelendirme
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001; bir kuruluştaki herkesin sağduyusu ile yaptığı veya yapmaya çalıştığı iş ve eylemleri normlaştıran birKalite Yönetim Sistemidir. İnsanoğlunun yüzlerce yıllık deneyiminin kristalize olmuş semeresidir. Sektör ve büyüklüğe bağlı olmaksızın, her işletmede uygulanabilecek olan bu sistemin kurulması, ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini gerektirir. Farklı sektörlerde edinilmiş deneyimler, bu aşamada en büyük zenginliği oluşturmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde kurumun yazılı bir anayasası, yani yönetmelikleri ve talimatları olur. Çalışanların geleneklerle değil, yazılan kurallarla kendi kendini yönetmesini sağlayan bir yönetim söz konusu olur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tam uygulandığında;

En etkin İLETİŞİM,
En etkin DOKÜMANTASYON,
En etkin KAYNAK KULLANIMI,
En etkin SATINALMA,
En etkin MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ,
En etkin ÜRETİM / HİZMET,
En etkin DEPO / SEVKİYAT,
En etkin ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME süreçlerinin yönetimi demektir.

Kurumda yapılan denetimlerde kurum standartlardaki şartları sağlıyorsa ISO 9001 belgesini almaya hak kazanır. Şirketlerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları özellikle yurtdışı müşteriler için büyük önem arz etmektedir. Firmanın kurumsallaşma çabası, kalite bilincinin yerleşmesi ve pazarda daha etkin rol oynaması gerekmektedir. Zorlu rekabet ortamında müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılması, maliyetlerin denetim altına alınması, sürekli iyileştirme çabaları ile hataların azalması ve karlılığın artması ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanması ve sistemin belgelendirilmesi ile olur.

İNTERTEST olarak, müşterilerimizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin denetlenmesi ve belgelendirilmesini yaparak sürekli iyileştirme gayretlerine fayda sağlamaktayız.

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Kalitenin yükseltilmesi
 • Müşteri şikâyetlerinin düşürülmesi
 • Standartlara uygunluğun sağlanması
 • Yeni kâr alanlarının yaratılması
 • Yeni pazarlara ulaşılması
 • Daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi
 • Verimlilik
 • Rekabet üstünlüğü sağlanması
 • Güvenilirlik
 • Kalitenin herkesin sorumluluğunda olmasının sağlanması
 • Çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun artırılması
 • Değişen firma imajı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktayız.