Muayene Kuruluşu

muayene_basincli_kaplar
17020 Muayene Kuruluşu

İNTERTEST olarak, işletmelerde kullanılan iş ekipmanları ve tesisatların iş güvenliği ile ilgili tüm periyodik muayene, test ve ölçüm faaliyetlerini ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun yapmaktayız. Sunulan bütün hizmetler sürekli iyileştirme gayreti içerisinde, alanında uzman ve tecrübeli personeller tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılarak teknik rapor şeklinde kuruluşa sunmaktayız.

.