Muayene Kuruluşu

elektriksel
Elektrik Tesisat Kontrolü ve Topraklama

İşletmelerdeki Elektrik iç tesisatı, paratoner tesisatı, topraklama, Yangın ve havalandırma tesisatı, boru tesisatı, yürüyen merdivenler, bantlar ve yangın söndürme cihazları için kontrol ve ölçüm işlemleri için ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde  yapılmaktadır.  Ölçüm ve kontrollerin uygunluk değerlendirmesi ölçüm ve kontrol konusunda yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılarak raporlanmaktadır.

İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız öcüm ve kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar,  iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.

raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.

 • Elektrik İç Tesisat Kontrolü
 • Elektrik Topraklama Ölçüm ve Kontrolü
 • Katodik Koruma Ölçüm ve Kontrolü
 • Paratoner Tesisatı Ölçüm ve Kontrolü
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • İşletmeye Ait Tesisat Projesi
 • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği