Muayene Kuruluşu

kaldirma_iletme_araclari_vinc
Kaldırma / İletme araçaları

İşletmelerdeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene ve test işlemleri ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde yapılarak, beyan edilen yük altında test edilmektedir.
İşletme bünyesindeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır.

İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.

  • Vinçler
  • Caraskallar
  • Platformlar
  • Forkliftler
  • Liftler
  • Yük asansörler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği