Muayene Kuruluşu

yangin_tesisati
Tesisat Kontrolü

İşletmelerdeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene ve test işlemleri için ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde hidrostatik test ve teknik muayene yöntemleri uygulanmaktadır.

İşletme bünyesindeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır.

BASINÇLI KAPLAR

İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Hizmet Kapsamı

  • Kazanlar
  • Basınçlı Hava Tankları
  • Basınçlı kaplar
  • Otoklav
  • Kompresörler
  • Boyler
  • Hidrofor