Sertifikasyon

iso-14001-cevre-yonetim-sistemi
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü iş ve işlemler için doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, toprak, su ve havaya verilen zararların en az seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

İşletmelerde, ürünün hammadde sürecinden başlayarak sevkiyat aşamasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler için gerekli olan önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıdadır. Uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur.
İNTERTEST olarak, müşterilerimizin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin denetlenmesi ve belgelendirilmesini yaparak sürekli iyileştirme gayretlerine fayda sağlamaktayız.

 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteri güveni artar.
 • Mesuliyetleri azaltır.
 • Proses faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik kontrol altına alınır ve çevre kirlenme azaltılır.
 • Acil durum ve kazalara karşı önlem alınmasını sağlar.
 • Çevre bilincinin artmasını sağlar.
 • Pazarlara girmeyi kolaylaştırır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktayız.