Sertifikasyon

2200_gida
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sistemi güvenli gıda imalatı ve sevkiyatı için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dâhil olmak üzere tüm noktaları kontrol altında tutan bir yönetim sistemidir.

ISO 22000 Standardı, ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu, entegre sistem kurma çalışması için oldukça idealdir. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de kapsayan bu sistem uluslararası piyasalarda, her ülkenin gıda güvenliği ile ilgili standardının bulunması ve diğer ülkelerin birbirlerine uyum sağlamasındaki zorlukları da kolaylaştırmaktadır.

ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sisteminin temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiştir. Gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistem olmasıdır. Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Sistemin temel hedefi üretim süreci hatalarından kaynaklanabilen, tolere edilemeyecek risklerin kaynağını belirleyen, ürün kalitesini ve tüketici sağlığını güvenceye almaktır. Ürün, tasarım, üretim ve kalite kontrolde gıda güvenliği denetimleri, potansiyel tehlikeyi belirleyici ve çözümleyici rol oynamaktadır. ISO 22000 servis ve hizmet uygulamalarında da kalite yönetiminin de temel ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nde üretim ve sonrasında herkese sorumluluk verilmekte ve daha çok katılım ile iyi bir motivasyon sağlanmaktadır. Ayrıca kaynaklar daha etkin kullanılıp, kayıplar azaltılarak verimlilik artırılmakta ve işletme toplam kalite sistemine doğru yönelebilmektedir.

 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.
 • Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar.
 • Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar.
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.
 • Kaynak optimizasyonu sağlar ve personel yeterliliğinde artış görülür.
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar.
 • Daha iyi planlama sağlar.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Kanunlara uyumluluğu sağlar.
 • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.
 • Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar.
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür.
  • Et, balık ve gıda işletmeleri,
  • Çiftlikler, balıkçılar ve süthaneler
  • Ekmek, hububat, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri,
  • Restoranlar, hastaneler ve diğer gıda imalatçıları
  • Gıda muhafaza ve dağıtım şirketleri
  •  Gıda işleme ekipmanlarını, gıda katkılarını, gıda hammaddelerini, ambalaj malzemelerini sağlayan firmalar ile sterilizasyon tesisleri.
 • ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktayız.